Back to Top

Produkter / Tjänster

SHus finns här för att vara ett stöd för det du älskar – ditt hem. Vi hjälper till med de spännande nya idéer och tankar kring projekt för hus och trädgård, vi genomför de arbeten som behövs för att ditt hem skall bli det du önskar och vi finns där när något går sönder eller behöver servas.

Men inte bara det, vi lånar även ut våra verktyg när de inte används, allt för att underlätta för dig och för att ge samverkan en ny innebörd.

Vill du få tillgång till erfarenhet och bollplank för dina idéer? Vi hjälper dig med kunskap, ritningar och underlag för att ta din idé till verklighet!

Finns det behov för att skapa nytt, underhålla det gamla eller reparera det som är sönder? Vi stöttar dig rörande ditt hus och din trädgård.

Behöver du utrustning eller verktyg för att förverkliga ditt projekt? Låna av oss.