Back to Top

Om

SHus arbetar för att alltid göra det som är bäst för världen. Det gäller vilka arbetsmetoder vi tillämpar, vilka material vi använder och vårt tänk kring att det vi gör skall fungera över tid.

Att vi alltid utgår från ett möte med kunden gällande vårt arbete känns inte så unikt, men har tyvärr visat sig vara ganska ovanligt. Det är viktigt att vi tillsammans vet vad som skall göras och när det är klart för överlämning.

Företaget har använt FN:s globala mål 2030 som grund för hur vi driver företaget och ser det som en bra grund för att vi skall följa vår vision – att vara det bästa vi kan vara för världen.

Jag är Fredrik Skörvald, är ingenjör i grunden och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med kunder, deras behov och levererat lösningar för dem.

Fredrik Skörvald